iphone15发售日期(iphone15promax发售日期)

2024-05-16 21:49:00 数码科技 投稿:网友

以iPhone13为例,iphone15.4口罩面部解锁可以进入面容ID与密码进行设置。分为4步,具体步骤如下:

1

打开手机设置图标,点击面容ID与密码。

iphone15.4口罩面部解锁设置

2

进入页面,将戴口罩使用面容ID按钮开启。

iphone15.4口罩面部解锁设置

3

点击开始继续,面部在取景框内进行识别,选择戴口罩使用面容ID。

iphone15.4口罩面部解锁设置

4

再进行面容ID外貌匹配,最后点击完成即可。

iphone15.4口罩面部解锁设置

声明:犀牛文库所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系admin@qq.com